EEZ un Norvēģijas granti
Psaules karte un cilvēki

Valdība šodien, 2021. gada 29. jūnijā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas noteikumos par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un "Stipendijas” īstenošanu.

Grozījumi sniedz papildu iespējas Latvijas augstskolām un pētniecības organizācijām: 

  • Latvijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas augstskolas varēs īstenot mobilitātes jeb augstskolu studentu un akadēmiskā un administratīvā personāla apmaiņas programmas arī tiešsaites veidā un saīsinātos termiņos. Tas augstskolām ļaus nodrošināt studentiem un personālam dalību starptautiskās apmaiņas programmās arī Covid-19 ierobežojumu apstākļos, uzlabojot studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla zināšanas, prasmes un kompetences augstākās izglītības un  pētniecības jomā. Apmaiņas programmas veicina ilgtspējīgu sadarbību un zināšanu apmaiņu augstākās izglītības jomā starp Latvijas un donorvalstu augstskolām. Nākamais atklātais stipendiju konkurss, iekļaujot arī tiešsaistes un īslaicīgu mobilitāti, tiks uzsākts 2022. gada sākumā.
  • Baltijas pētniecības programmas finansējums papildināts ar vēl vienu miljonu eiro, tādējādi dodot iespēju Latvijas zinātniekiem papildus īstenot vēl vienu starptautisku pētniecības projektu. 2021.gada pirmajā ceturksnī noslēdzās atklātais pētniecības konkurss, kurā tika iesniegti kvalitatīvi projekti sabiedrības veselības, e-veselības, reģionālās ekonomiskās attīstības un inovatīvu risinājumu efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai pētniecības jomās. Pieejamais finansējums ļāva finansēt astoņus pētniecības projektus, daudziem kvalitatīviem projektiem paliekot rezerves projektu sarakstā. Papildus finansējums ļaus īstenot vēl vienu projektu no rezerves projektu saraksta ar augstāko punktu skaitu. Tas tiks īstenots, Latvijas pētniecības organizācijai sadarbojoties ar vismaz vienu partneri Igaunijā un, vai Lietuvā, kā arī ar vismaz vienu partneri no donorvalstīm - Norvēģijas un, vai Islandes, un, vai Lihtenšteinas, uzlabojot Baltijas pētniecības sniegumu starptautiskā mērogā.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programma “Pētniecība un izglītība” sekmē cilvēkresursu un zināšanu attīstību Latvijā, veicinot augstskolu studentu un darbinieku mobilitāti un divpusējo sadarbību pētniecībā starp Latviju, donorvalstīm, Igauniju un Lietuvu. Kopējais programmā pieejamais finansējums ir EUR 17 058 824, no kuriem EEZ/Norvēģijas grants ir EUR 14 500 000, Latvijas nacionālais līdzfinansējums - EUR 2 558 824. Programma tiks ieviesta līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumos Nr.333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"" pieejams MK tīmekļvietnē.