Erasmus+
TCA Erasmus seminars Serbija

2021. gada 9. jūlijā Serbijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes tematisko semināru “Digital implementation of Erasmus+ mobility projects in higher education – introducing the European Student Card Initiative”.

Seminārā aicināti piedalīties augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, kuri savās organizācijās strādā ar Erasmus+ mobilitātes projektiem. Seminārā aicinām pieteikties tās augstākās izglītības iestādes, kuras ir ieguvušas Erasmus Augstākās izglītības hartu. Seminārā būs sniegta informācija par Eiropas Studentu kartes iniciatīvu (The European Student Card) un veicināt labās prakses un pieredzes apmaiņu augstākās izglītības iestāžu starpā.

Darba programma: ?d=Erasmus_TCA_Serbija.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu. Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto centra mājaslapā

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 7 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. jūnijs (t.i., līdz 2021. gada 22. jūnija plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Pasākums tiek finansēts 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Papildu informācija

VIAA Erasmus+ programmas departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Vineta Straume
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv