Baltic Bonus programmā zinātnieku un uzņēmēju sadarbībai piešķirti gandrīz 100 tūkstoši eiro

Lai sekmētu Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, šogad Baltic Bonus programmā šim mērķim no valsts budžeta piešķirti gandrīz 100 tūkstoši eiro. Finansējums piešķirts vairākām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem par 56 kvalitatīvu sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu.

Kopumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Baltic Bonus programmā šogad saņēma 69 iesniegumus. Atbalstu saņēma zinātniskās institūcijas un uzņēmumi, kas kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm - Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas vai Polijas - ir izstrādājuši kvalitatīvus projektus.

Atbilstīgi pieejamā finansējuma apjomam VIAA sniedza atbalstu 22 uzņēmēju projektiem un 34 zinātnisko institūciju starptautiskajiem sadarbības projektiem. Lielāko atbalstu saņēma SIA „Tilde” par 12 projektiem, tai seko Latvijas Universitāte ar 11 projektu pieteikumiem, Latvijas Organiskās sintēzes institūts ar deviņiem projektiem un SIA „Ekodoma” ar septiņiem projektiem.

Jaunu pētniecības ideju attīstīšanai, kas rezultētos sekmīgu kopīgu pētniecības un inovāciju projektu iesniegšanā ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 konkursos, jau otro gadu pēc kārtas Baltic Bonus programmas finansiālajam atbalstam varēja pieteikties ne tikai zinātniskās institūcijas, bet arī mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi.

Programmu plānots turpināt arī 2018. gadā.  Informāciju par programmas atvēršanu, iesniegumu iesniegšanas kārtību un nosacījumiem plānots izziņot 2018. gada pirmajā ceturksnī VIAA mājaslapas sadaļā Baltic Bonus » Pieteikties finansējumam.

Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem.