Diskutē par karjeras attīstības atbalsta pilnveidi izglītības iestādēs

Šodien, 12. oktobrī, notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā nacionālā konference par karjeras attīstības atbalsta nozīmi un pilnveidi Latvijas izglītības iestādēs. Ar šo konferenci noslēdzas Karjeras nedēļa, kas no 8. oktobra norisinājās 47 pilsētās un novados, aktualizējot karjeras vadības prasmju nepieciešamību un lomu karjeras plānošanā.

Konferencē pulcējas vairāk nekā 280 izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un Karjeras nedēļas koordinatoru.

VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare uzsver: “Līdz projekta noslēgumam 2020. gadā turpināsies regulāra pedagogu karjeras konsultantu izglītošana, sniedzot metodisko un informatīvo atbalstu, kā arī uzraudzības vizītes izmēģinājumskolās un īstenotajos karjeras attīstības atbalsta pasākumos. Domājot par turpmāko karjeras atbalsta pilnveidi, aicinu pašvaldības saskatīt un novērtēt karjeras konsultanta lomu un nepieciešamību skolēnu dzīvē, lai palīdzētu viņiem izzināt savus talantus, profesionālās prasmes un izvēlēties piemērotāko karjeras ceļu.”

I. Asare konferences dalībniekus iepazīstina ar šī gada septembrī VIAA veiktās aptaujas rezultātiem par karjeras attīstības atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un to ieguvumiem. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 19 tūkstoši 7. – 12. klašu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Rezultāti liecina, ka lielākā daļa no aptaujātajiem jauniešiem zina, kas ir karjeras atbalsts skolās un izprot tā nozīmi. Jaunieši kā noderīgākās un interesantākās karjeras aktivitātes novērtējuši tādus pasākumus kā Karjeras nedēļa, Ēnu dienas un mācību ekskursijas uz uzņēmumiem.

Aptaujā iezīmējās, ka tikai viena trešā daļa no 9. un 12. klašu skolēniem ir izvēlējušies, ko darīs pēc skolas absolvēšanas, bet vairāk nekā 40% vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesionālo karjeru. Tas liecina par nepieciešamību stiprināt karjeras atbalstu un tā pieejamību izglītības iestādēs, palīdzot skolēniem izvēlēties savu izglītības virzienu un nākotnes profesiju.

Dalībnieki uzzina arī par ESF projekta aktualitātēm, diskutē par karjeras attīstības atbalsta nozīmi Latvijas izglītības iestādēs,  kā arī uzklausa jauniešu viedokļus par karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem viņu skolās un pašvaldībās. Konferencē ir iespēja atskatīties uz Karjeras nedēļas pasākumiem, piemēram, Karjeras autobusa un „K” komandas aktivitātēm Latvijas skolās un jauniešu reģionālajām diskusijām “Vadi savu karjeru pats!”.

Konference notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projektam piešķirts finansējums 21,6 milj. eiro apmērā, un to plānots īstenot līdz 2020. gada beigām.