Apvārsnis Eiropa
Eiropas Petniecibas padome 2022. gada plans

Eiropas Pētniecības padome (EPP) izsludinājusi darba programmu 2022. gadam un informē par būtiskākajiem apskatiem saistībā ar 2022. gada projektu konkursiem. Publicētajā darba programmā ir iekļauts grantu konkursu kalendārs. Plānots, ka projektu konkurss uz Sinerģijas grantiem un pirmais uzaicinājums iesniegt pieteikumus Proof of Concept  tiks atklāts 2021. gada 15. jūlijā.

2022. gada plāna galvenie aspekti:

  • Sinerģijas granti. Pēc pārtraukuma 2021. gadā šis grantu konkurss atgriežas un tiks atvērts 2021. gada 15. jūlijā. Sinerģijas granti piedāvā atbalstu nelielai divu līdz četru galveno pētnieku grupai, lai kopīgi risinātu tālejošas pētniecības problēmas, kuras atsevišķi pētnieki un viņu komandas nevarēja risināt strādājot vienatnē. Viens no šiem galvenajiem pētniekiem var atrasties ārpus Eiropas.
  • Saskaņā ar 2022.gada  darba programmu notiks četras Proof of Concept finansēšanas kārtas. Pirmais projektu konkurss tiks atvērts 2021. gada jūlijā par 25 miljoniem eiro kopsummu, kura tiks sadalīta pa 150 000 eiro lieliem grantiem. Pēc tam 2021. gada novembrī EPP atklās projektu konkursu ar 25 miljoniem eiro, kas sadalīts starp trim termiņiem: nākamā gada februārī, maijā un septembrī.
  • Sabiedrības iesaistīšanās pētniecībā balva. Pēc veiksmīga pirmā pilotprojekta 2020. gadā EPP izsludinās šo balvu otro  reizi. Apbalvojot trīs EPP grantu saņēmējus, kur katra balva būs 10 000 eiro, trijās kategorijās: “Iesaisties” par pilsoņu zinātni, “Iedvesmojiet” par sabiedrības informēšanu un “Ietekme” par plašsaziņas līdzekļu un politikas sasniegšanu. Paredzams, ka konkursu atklās 2021. gada 5. oktobrī.
  • Kā pasākums, lai atvieglotu Covid-19 ietekmi uz pētniekiem, darba programmā ir iekļauta iespēja pieteikuma iesniedzējiem savā pētījuma priekšlikumā (B1. Daļa) pieminēt jebkuru pandēmijas izraisītu īpašu situāciju, kas negatīvi ietekmēja viņu CV vai sasniegumus. Tas tiks ņemts vērā, vērtējot pieteikumus.
  • Dzimumu līdztiesības plāni uzņemošajās iestādēs. Lai varētu pretendēt uz projektu konkursiem ar iesniegšanas termiņiem 2022. gadā, iestādēm, kas uzņem EPP grantu saņēmējus, līguma parakstīšanas laikā un uz visu projekta laiku ir jābūt dzimumu līdztiesības plānam vai līdzvērtīgam stratēģiskam dokumentam.
  • Darba programma ievieš vairākas izmaiņas veidā, kādā pretendenti apraksta savu zinātnisko sasniegumu aprakstu (track record). Šo izmaiņu mērķis ir vēl vairāk nostiprināt EPP saskaņotību ar pētījumu novērtēšanas principiem, kas atzīst pētnieku darba patieso kvalitāti un visu pētījumu rezultātu vērtību un ietekmi.
  • Šīs darba programmas pieņemšanas laikā EPP paziņo arī par oficiālu Sanfrancisko deklarācijas par pētniecības novērtējumu (DORA) apstiprināšanu saskaņā ar tās ilgstošo ievērošanu visaugstākajiem pētniecības novērtēšanas standartiem. EPP ir pārliecināta, ka plaša pētījumu novērtēšanas procedūru ieviešana, kurās integrēti DORA principi, ir pamats taisnīgai pārejai uz atvērto zinātni.
ERC kalendars 2022

Eiropas Pētniecības padome ir galvenā Eiropas finansēšanas organizācija izciliem progresīviem pētījumiem. Tas finansē radošus jebkuras tautības un vecuma pētniekus, lai vadītu projektus visā Eiropā. EPP piedāvā četras pamata grantu shēmas: Starting grant, Consolidator grant, Advanced grant un Synergy grant. Ar savu papildu Proof of Concept shēmas palīdzību EPP palīdz grantu saņēmējiem pārvarēt plaisu starp viņu novatoriskajiem pētījumiem un agrīnajiem tā komercializācijas posmiem.

Darba programma