Citas aktualitātes VIAA Aktualitātes
Eiropas profesionālo prasmju nedēļā palīdz gatavoties darbam nākotnē

Eiropas Komisija no 9. līdz 13. novembrim organizē jau piekto Eiropas profesionālo prasmju nedēļu, kuras laikā visā Eiropā norisinās dažādas aktivitātes un pasākumi, lai demonstrētu izcilību profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA). Šī gada tēma izriet no Eiropas Komisijas prioritātēm profesionālās izglītības pāreja uz videi draudzīgām un digitālajām tehnoloģijām, kuru attīstību un nozīmīgumu ir būtiski ietekmējuši Covid-19 pandēmijas radītie apstākļi.

Eiropas mēroga pasākumi norisinās tiešsaistes formātā, un noskatīties tos attālināti var jebkurš interesents. Katrā no dalībvalstīm notiek arī reģionāla un nacionāla mēroga pasākumi, kas veltīti profesionālajai izglītībai. Kopumā ir piereģistrēti 966 reģionālie pasākumi 38 partnervalstīs, kuros piedalās vairāk nekā 1 miljons dalībnieku.

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās ir ievēlēta par vienu no Eiropas profesionālo prasmju nedēļas vēstnesi. Ceturtdien, 12. novembrī, Dita Traidās piedalās tiešsaistes diskusijā par PIA internacionalizāciju, kas notiks divās sesijās. Pirmā sesija būs veltīta starptautiskai sadarbībai, nākotnes darbam, izglītojamo un personāla mobilitātei, starptautiskajiem tīkliem, prasmju sacensībām, starptautiskām un nozaru kvalifikācijām un starptautiskām PIA organizācijām. Otrajā sesijā runās par internacionalizācijas ieguvumiem un izaicinājumiem, un, kā stiprināt starptautiskās partnerības. 

Eiropas Komisija kā pasākuma organizētājs uzsver, ka zaļā un digitālā pāreja maina veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam un mijiedarbojamies, un Covid-19 uzliesmojums ir ievērojami paātrinājis tempu, kādā notiek vairums šo pārmaiņu. Pasākuma organizētāji uzskata, ka profesionālā izglītība ir būtisks instruments, kas palīdzēs jauniešiem un pieaugušajiem apgūt darba tirgū vajadzīgās prasmes un atrast kvalitatīvu darbu, īpaši pēc koronavīrusa krīzes. Ir pienācis laiks izmantot jaunu pieeju PIA jomā, to padarot modernāku, pievilcīgāku, elastīgāku un piemērotāku digitālajam laikmetam un zaļajai pārejai.

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa ir ikgadējs pasākums, kurā vietējās, reģionālās vai valsts organizācijas demonstrē labākos profesionālās izglītības un prakses pasākumus, lai padarītu profesionālo izglītību un praksi plašāk zināmu, kā arī radītu iespēju informācijas un labās prakses apmaiņai Eiropā un ārpus tās. Šogad to organizē Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar Vāciju kā prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē.