Apvārsnis Eiropa
Apvārsnis Eiropa 4. klasteris

No 2021. gada 29. novembra līdz 1. decembrim Eiropas Komisija (EK) rīko informācijas dienas par programmas Apvārsnis Eiropa 4. tematiskās kopas “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss” projektu konkursiem.

Potenciālie projektu pieteicēji pasākumā uzzinās aktuālo informāciju par 2022. gada konkursiem, kā arī par iespējamām sinerģijām ar citām programmām.

Apvārsnis Eiropa 4. tematisko kopu īsteno, lai sasniegtu šādus stratēģiskā plāna sešus galamērķus:

  • klimatam neitrāla, aprites un digitalizēta ražošana;
  • palielināta autonomija galvenajās stratēģiskās vērtību ķēdēs elastīgai nozarei;
  • pasaules vadošās datu un skaitļošanas tehnoloģijas;
  • digitālās un jaunās tehnoloģijas konkurētspējai un atbilstošas zaļajam kursam;
  • atvērta stratēģiska autonomija globālu kosmosa infrastruktūru, pakalpojumu, lietojumprogrammu un datu izstrādē, izvietošanā un izmantošanā;
  • uz cilvēku vērsta un ētiska digitālo un industriālo tehnoloģiju attīstība.

Papildu informācija par pasākumu, kā arī pasākuma programma ir pieejama EK mājaslalpāPasākuma translācija notiks šajā lapā, un reģistrācija nav nepieciešama.