Erasmus+
Erasmus maza mēroga partnerību projektu seminārs

2021. gada 16. septembrī plkst. 13.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par KA2 aktivitātes “Partnerības sadarbībai" maza mēroga partnerību projektu pieteikumu sagatavošanu konkursa  2.kārtas ietvaros skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoros.

Maza mēroga partnerību mērķi ir:

  • paplašināt programmas pieejamību jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un neliela mēroga dalībniekiem;
  • atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju;
  • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī;
  • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba un metožu kvalitāti, kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē;
  • veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs.
  • risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā;
  • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas palīdz panākt uzlabojumus proporcionāli katras organizācijas kontekstam.

Maza mēroga partnerību projektos var piedalīties visu veidu organizācijas, kas aktīvi strādā skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības sektoros vai citās sociālekonomikas nozarēs, kā arī organizācijas, kas īsteno dažādas jomas ietverošas darbības (piemēram, vietēja, reģionāla un valsts mēroga iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, profesionālās orientācijas centri, kultūras un sporta organizācijas). Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura dalīborganizācija, kas izveidota Erasmus+ programmas valstī. 

Pieteikties semināram var tiešsaistē līdz 15.septembra plkst. 13.00.

Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā.