Erasmus+
Erasmus dienu vizualis

Ar saukli “Sešas dienas, lai Eiropa iemirdzētos!” atvērta pasākumu pieteikšana Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas, kas notiks no 14. līdz 19. oktobrim. Šajās sešās dienās Latvijas Erasmus+ projektu īstenotāji aicināti organizēt daudzveidīgus pasākumus, lai dalītos ar Erasmus+ projektu rezultātiem un ieguvumiem no starptautiskās mācību mobilitātes un sadarbības projektiem. Līdz šim Erasmus+ programmā teju 100 000 dažādu izglītības sektoru pārstāvji no Latvijas ir devušies gūt zināšanas un starptautisku pieredzi ārvalstīs, studējot, stažējoties, piedaloties kursos un darba vērošanā, pieredzes apmaiņā vai praksē.

Viens no iniciatīvas saukļiem “Uzmanību, gatavību, aiziet!” atspoguļo 2024. gada Olimpisko un Paraolimpisko sporta spēļu garu Parīzē, Francijā. Arī Erasmus+ projektos vērojama starptautiskā sacensība, kas iesaista programmas dalībniekus arvien jaunos un kopīgos piedzīvojumos.

Iniciatīvā #ErasmusDienas aktīvi iesaistās arī Latvijas izglītības iestādes no skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektoriem. Sešu dienu laikā iestādes organizē gan slēgtus, gan publiski pieejamus pasākumus, piemēram, tiešsaistes seminārus, izstādes, izglītojošus seminārus un nodarbības, dažādus konkursus, dalīšanos pieredzē un cita veida aktivitātes, kas atspoguļo Erasmus+ projektos gūto pieredzi un ieguvumus. Pasākumos projektu īstenotāji var akcentēt tādas tēmas kā starptautiskā mobilitāte, Eiropas vērtības un pilsonība, kā arī kādu no četrām Erasmus+ horizontālajām prioritātēm: iekļaušana un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un klimata pārmaiņu novēršana un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

#ErasmusDienas ir Francijas nacionālās Erasmus+ aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija un kas tiek organizēta kopš 2017. gada. 2023. gadā #ErasmusDienās tika organizēti 9635 pasākumi 53 valstīs, tostarp Latvijā. Pasākumus rīkot un reģistrēt Eiropas kopējā pasākumu kartē aicināti projektu īstenotāji, kuri pārstāv dažādus izglītības līmeņus – sākot no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītības iestādēm. Karte, kurā redzami visi iniciatīvā #ErasmusDienas notiekošie pasākumi Eiropā, tostarp Latvijā, un sīkāka informācija par tiem, ir pieejama šeit: https://www.erasmusdays.eu/.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības  Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

Plašāka informācija par #ErasmusDienām pieejama Erasmus+ Latvija tīmekļvietnē https://erasmusplus.lv/erasmus-dienas.