Karjeras atbalsts
Konference

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta projekts noslēdzas 2023. gada maijā, kurā teju 400 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes Latvijā pilnveidojušas karjeras attīstības atbalsta sistēmu un izveidojušas plašu pedagogu karjeras konsultantu tīklu. Šodien, 1. decembrī, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā norisināsies projekta noslēguma konference, kurā izglītības jomas pārstāvji izvērtēs projekta rezultātus, kā arī pārrunās sadarbības virzienus projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

Konferencē “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai” diskutēs par pašvaldību lomu karjeras atbalsta nodrošināšanā, informēs par Karjeras izglītības atbalsta centru piedāvātajām iespējām un aplūkos darba devēju un izglītības iestāžu sadarbības iespējas.

“Nozīmīgākais ieguvums, īstenojot projektu, ir profesionālu pedagogu karjeras konsultantu tīkla izveide un attīstība visā Latvijā, nodrošinot karjeras atbalsta sistēmas ilgtspēju. Mērķtiecīgas un pārdomātas aktivitātes, apvienotas ar karjeras konsultantu zināšanām un uzkrāto pieredzi, sniedz nepieciešamo ieguldījumu karjeras izglītības jomas attīstībā valstī,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās komponentiem un īstenošanu pašvaldību, izglītības iestāžu un pedagogu karjeras konsultantu līmenī, projektā izstrādātas vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai. Tāpat projektā izveidoti karjeras attīstības atbalsta plāna paraugi izglītības iestādēm darbā ar izglītojamiem. Izstrādāti arī informatīvie un metodiskie materiāli, kas arī turpmāk būs pieejami pedagogiem un vecākiem, palīdzot veicināt bērnos izpratni ne tikai par savas karjeras veidošanas iespējām, bet arī par karjeras vadības prasmju attīstības un izglītības nozīmi mūža garumā. Materiāli, kā, piemēram, Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID) Karjeras izvēles testi, spēle 1.- 6. klašu skolēniem e-vidē ParProf.lv, kā arī video lekcijas skolēniem un vecākiem, ir pieejami VIAA mājaslapas sadaļā Karjeras atbalsts. Izstrādāta arī Ēnu dienas virtuālo ekskursiju platforma enudiena.lv.

Pirmo reizi Latvijas izglītības sistēmā organizētas supervīzijas pedagogu karjeras konsultantu grupām profesionālo kompetenču pilnveidošanai, pašefektivitātes paaugstināšanai un profesionālās izdegšanas novēršanai. Norisinājās arī ikgadējās karjeras konferences un jau par tradīciju kļuvusī Karjeras nedēļa, kas šogad svinēja savu desmitgadi. No aktivitātēm dažās Latvijas pilsētās 2012. gadā, Karjeras nedēļa ar projekta atbalstu ir izaugusi līdz valsts mēroga pasākumam, šogad iesaistot vairāk nekā 110 000 skolēnu gandrīz visā Latvijā.  

Šī gada pavasarī veiktās aptaujas dati liecina, ka vairums skolēnu un vecāku karjeras konsultāciju pieejamību un profesiju iepazīšanu uzskata par nepieciešamu karjeras izvēlē. Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, aktivitātēs iesaistītās izglītības iestādes ir apņēmušās gan izstrādāt karjeras izglītības programmas un pasākumu plānus, gan arī integrēt tos mācību, audzināšanas un interešu izglītības programmu saturā. Vienlaikus turpināsies karjeras attīstības atbalsta pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām un būs pieejamas individuālās un grupu karjeras konsultācijas.

Eiropas Sociālā fonda projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” VIAA īsteno no 2016. gada līdz 2023. gada 31. maijam ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam.