Euroguidance centri apkopojuši labās prakses piemērus karjeras atbalsta jomā

Latvijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas un Serbijas Euroguidance centri apkopojuši kompendijā “Nacionālās karjeras atbalsta balvas 2020” labās prakses piemērus karjeras atbalsta jomā. Kompendijā ir apkopotas 25 labākās piecu valstu prakses, kuras ir spējīgas iedvesmot karjeras atbalsta jomā ieinteresētos. 

Valstu labās prakses piemēri, kas ir iekļauti kompendijā, ir ieguvuši savas valsts nacionālās karjeras atbalsta balvas 2020. gadā. Ar Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programmas atbalstu Karjeras atbalsta balvas konkurss Latvijā 2020. gadā notika jau otro reizi, lai apzinātu un izceltu karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistīto personu izcilo veikumu un sasniegumus. Labās prakses piemēru vidū no Latvijas ir 2020. gada konkursa laureāti - Andris Arhomkins, Inta Lemešonoka un Dace Briede-Zālīte. Latvijas labās prakses piemēri ir popularizēti vairākās tiešsaistes konferencēs. 

Plašāka informācija par Latvijas un citu Euroguidance tīkla valstu labās prakses piemēriem karjeras atbalsta jomā apkopota Euroguidance tīkla mājaslapā sadaļā Karjeras atbalsta sistēmas un labā prakse un lejuplādējamā bukletā.

Informācijas tīkla Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance tīkls veicina karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.