Euroguidance Karjeras atbalsts
Euroguidance latvija

No 28. līdz 29. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Rīgā, notika ACADEMIA tīkla partnerorganizāciju sanāksme, ko organizēja Euroguidance Latvija.

Sanāksmē tika analizēti 2022. gadā īstenoto pieredzes apmaiņas vizīšu rezultāti, kā arī pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar karjeras atbalsta speciālistu kompetences stiprināšanu un pieredzes apmaiņas organizēšanu 2024. gadā.

Jāatzīmē, ka Academia tīkls ir paplašinājies, un tam pievienojušās Īrija, Kipra un Norvēģija. Šī gada oktobrī Academia koordinatoriem ir ieplānota tiešsaistes tikšanās, lai kopīgi sagatavotu pieredzes apmaiņas vizīšu nacionālās programmas. Pieredzes apmaiņas nacionālās programmas būs pieejamas Euroguidance tīkla mājaslapā šī gada novembrī.

Katra valsts dalībnieku atlasi īsteno līdz novembra beigām, lai laicīgi informētu kolēģus ārvalstīs par plānoto pieredzes apmaiņas dalībnieku skaitu un interesēm un sagatavotos ārvalstu karjeras atbalsta speciālistu uzņemšanai nākamā gada pavasarī. Latvijas dalībnieku atlasi īsteno Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija (LKAAA) sadarbībā ar Euroguidance Latvija. Pieredzes apmaiņas vizītes parasti notiek laika periodā no aprīļa līdz jūnijam. Par Latvijas dalībnieku pieredzi un atziņām Academia pieredzes apmaiņas vizīšu ietvaros iespējams iepazīties VIAA EuroguidanceKarjeras ziņu” izdevumos, kas pieejami elektroniski.

Academia tīkls regulāri piedāvā iespējas karjeras konsultantiem un karjeras speciālistiem doties mācību mobilitātē - pieredzes apmaiņas vizītēs un iepazīt citu valstu karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbībā. Vairāk par Academia lasiet Euroguidance tīkla mājaslapā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursa izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība

Ilze Astrīda Jansone

Euroguidance programmas vadītāja
ilze.jansone [at] viaa.gov.lv