Euroguidance Karjeras atbalsts
Euroguidance uzņem Academia koordinatorus

No 23. līdz 25. aprīlim Latvijā viesosies ārvalstu karjeras atbalsta speciālisti no Īrijas, Spānijas un Vācijas Academia tīkla mācību mobilitātes ietvaros, lai iepazītu karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbību Latvijā. Vizīti organizē Euroguidance programma Latvijā sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA).

Mācību vizītē īpaši tiks akcentēts karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras atbalsta speciālistiem būs iespēja apmeklēt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un Sociālās integrācijas valsts aģentūru, lai dalītos pieredzē par īstenotajiem karjeras izglītības pasākumiem un prakses attīstības jautājumiem. Savukārt radošajās darbnīcas karjeras atbalsta speciālisti praktizēs dažādas karjeras atbalsta vai konsultēšanas metodes, kas tiek izmantotas Latvijas karjeras atbalsta speciālistu praksē. Arī mobilitātes dalībnieki būs aicināti dalīties pieredzē par savā valstī vai organizācijā izmantotajām metodēm, veicinot labās prakses apmaiņu.

Academia tīkls karjeras atbalsta speciālistiem sniedz iespēju piedalīties mācību mobilitātēs jeb pieredzes apmaiņas vizītēs uz citām tīkla dalībvalstīm, lai stiprinātu sadarbību informēšanas un mūžizglītības jautājumos, kā arī sekmētu labās prakses un pieredzes apmaiņu. Plašāka informācija atrodama Euroguidance programmas mājaslapā.

Latvijas dalībnieku atlasi īsteno Academia tīkla nacionālie koordinatori Latvijā - Euroguidance Latvija - sadarbībā ar LKAAA. Ar Latvijas dalībnieku pieredzi un atziņām Academia pieredzes apmaiņas vizīšu ietvaros iespējams iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras tiešsaistes resursā “Karjeras bibliotēka”.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

 

Euroguidance Academia logo rinda

Ilze Astrīda Jansone

Euroguidance programmas vadītāja
ilze.jansone [at] viaa.gov.lv