Eurydice
Skolēni sēž skolas solā

2021. gada septembrī Eurydice izdeva divus ziņojumus “Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2021/22” un “Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2021/22”. Ziņojumos apkopoti valstu dati par 2021./22. gada sākumskolas un vidējās izglītības un akadēmiskā mācību gada grafiku.

Ziņojums “Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2021/22” (“The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22”), kas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību, sniedz pārskatu par par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu.

Neskatoties uz dažām atšķirībām, valstīm ir līdzīga skolu kalendāru struktūra. Visātrāk mācību gads sākas Dānijā un Vācijā. Skolas dienu skaits Albānijā un Maltā ir 165 dienas, bet Dānijā un Itālijā - 200 dienas. Kopumā skolas dienu skaits pamatizglītībā un vidējā izglītībā ir vienāds, taču ir daži izņēmumi, piemēram, Lietuvā un Rumānijā, skolu dienu skaits ir lielāks vidējā izglītībā nekā pamatskolā.

Savukārt ziņojumā “Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2021/22” (“The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22”) ir iespējams uzzināt par akadēmiskā gada garumu, sākuma un beigu datumiem, eksāmenu un brīvdienu periodiem. Pārskatā ir izceltas atšķirības starp universitāšu un citu augstāko izglītības studiju programmām.

Abu ziņojumu informācija pieejama 37 valstīm.

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.