Finansiālo atbalstu saņem 8 starptautiskās vasaras skolas

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 8 starptautiskās vasaras skolas, kurām piešķirs stipendijas. Vasaras skolas popularizē latviešu valodu, kultūru, vēsturi un izglītību, kā arī vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

2021. gada konkursā saņemti 15 iesniegumi no Latvijas augtākās izglītības institūcijām,  no kuriem daudzi izstrādāti ļoti labā kvalitātē, tāpēc iesniegumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt astoņas vasaras skolas, katrai piešķirot 10 stipendijas, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 euro vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.

2021. gadā atbalstītās 8 starptautiskās vasaras skolas un to rīkotāji: