Vasaras skolas Vasaras skolu rīkotājiem
smaidīga jauna meitene ar planšeti rokās sēž uz akmens sienas fonā zaļa zāle uz koki

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 9 starptautiskās vasaras skolas, kurām piešķirs stipendijas. Vasaras skolas popularizē latviešu valodu, kultūru, vēsturi un izglītību, kā arī vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.

2023. gada konkursā saņemti 22 iesniegumi no Latvijas augtākās izglītības institūcijām,  no kuriem daudzi izstrādāti ļoti labā kvalitātē, tāpēc iesniegumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt deviņas vasaras skolas, katrai piešķirot 10 stipendijas, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai. Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 1000 euro vienam vasaras skolas dalībniekam uz vasaras skolas norises laiku.

2023. gadā atbalstītās 9 starptautiskās vasaras skolas un to rīkotāji:

Vasaras skola Rīkotājs
Latvijas Kultūras kanons Daugavpils Universitāte
Latviešu ēdieni cauri laikiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
No sūnu noteikšanas līdz praktiskai izmantošanai 2023 Daugavpils Universitāte
Aktuālās pieejas un modernās tehnoloģijas Latvijas vēstures un kultūras mantojuma historiogrāfijā un avotpētniecībā Latvijas Universitāte
Starptautiskais Porcelāna apgleznošanas simpozijs „KOPĀ 2023” Latvijas Mākslas akadēmija
Kultūras uzņēmējdarbība un līderība: pārmaiņas, attīstība un refleksija Latvijas Kultūras akadēmija
Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2023 Latvijas Universitāte
Dronu lietu internets: bez GPS navigācijas Rīgas Tehniskā universitāte
Baxter Robota atdzīvināšana, izmantojot dziļo mācīšanos Rīgas Tehniskā universitāte