Erasmus+
sieviete plaukstās tur čupiņu ar zemi un no tās aug zaļas lapiņas

No 2023. gada 3. līdz 5. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – konferenci “Skolas kļūst zaļas un digitālas – Erasmus+ atbalsta mācīšanas izcilību” (Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!), kas notiks Bonnā, Vācijā.

Konferencē diskutēs par izaicinājumiem, ar kuriem sakaras skolas, klimata pārmaiņu un digitalizācijas laikmetā.

Pasākumā dalībniekiem būs iespēja:

  • uzzināt par inovatīviem projektiem digitalizācijas un ilgtspējīgas izglītības jomā, koncentrējoties uz skolotāju apmācību;
  • iepazīties ar eTwinning un Eiropas skolu izglītības platformas piedāvātajām iespējām;
  • diskutēt un sadarbībā ar jomas ekspertiem izstrādāt koncepcijas skolotāju apmācībai un skolu attīstībai;
  • veidot jaunus, starptautiskus kontaktus un atrast partnerus nākotnes projektiem (mobilitātes projekti, sadarbības projekti, eTwinning projekti).

Konferencei aicināti pieteikties:

  • pārstāvji no skolām (sākot no pirmsskolas līdz vidusskolas, ieskaitot profesionālās izglītības iestādes), kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ projektus (mācību mobilitātes, partnerības sadarbībai, kā arī eTwinning) par digitalizāciju un vides aizsardzību;
  • pārstāvji no pedagogu apmācību iestādēm, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ projektus par digitalizāciju un vides aizsardzību;
  • Erasmus+ projektu pārstāvji, kuri ir īstenojuši vai īsteno projektus digitalizācijas un klimata pārmaiņu novēršanas jomā;
  • izglītības pārvaldes un izglītības ministriju pārstāvji (mobilitātes konsorcija koordinatori);
  • Erasmus+ Skolotāju akadēmiju un Žana Monē aktivitātes pārstāvji par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un digitalizācijai.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams Salto mājaslapā

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 15. februārim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem.

Sarmīte Rutkovska

Vecākā eksperte
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv