Valdību stipendijas
skats uz Rumānijas kalniem ar serpantīna ceļiem

Aleksandru Joana Kuzas universitātes (Jasi, Rumānija) Eiropas Studiju centrs (CES) piedāvā Latvijas studentiem apmaksātu maģistra studiju programmu angļu valodā - Eiropas un ES austrumu kaimiņvalstu studijas.

Maģistra programma (120 ECTS, 4 semestri) orientēta uz Eiropas Savienības (ES) darbības, kā arī uz ES lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar Centrāleiropu, Austrumeiropu, ES austrumu kaimiņvalstīm un Krieviju izpratni, un ir piemērota studentiem, kas specializējas starptautiskajās attiecībās, politikas zinātnē, ekonomikā, valsts pārvaldē, kā arī tiem, kurus interesē vēsture, tiesības, humanitārās zinātnes, politiskā ģeogrāfija.

Lai pieteiktos studijām, pretendentiem ir jābūt iegūtam bakalaura grādam un labām angļu valodas zināšanām (vismaz B2 līmenī). ES valstu pilsoņiem pieejamas 20 valsts finansētas studiju vietas. Uzņemšanas periods - jūlijs un septembris, studiju sākums - oktobris.

Vairāk par studiju programmu un pieteikšanās procedūru Aleksandru Joana Kuzas universitātes mājaslapā un informatīvajā brošūrā.