Hāga, Nīderlande

Hāgas Starptautisko tiesību akadēmija organizē ziemas kursus starptautiskajās tiesībās. Kursi notiks no 2025. gada 6. janvāra līdz 24. janvārim Miera pilī Hāgā, Nīderlandē. Ziemas kursi ir paredzēti studentiem un praktiķiem, kuriem ir iepriekšēja pieredze starptautiskajās publiskajās vai privātajās tiesībās. Kursi tiek pasniegti angļu vai franču valodā un tiek vienlaicīgi tulkoti citā valodā.

Kursu programmā:

  • Vispārējais kurss par starptautiskajām tiesībām globalizācijas laikā;
  • Ik nedēļas speciālie kursi par tādām tēmām kā labticība starptautiskajās tiesībās, noziegumi pret cilvēci un jūras tiesības;
  • Vadītās studiju sesijas un diploma eksāmens progresīviem studentiem;
  • Interaktīvi semināri un prezentācijas no ievērojamiem profesoriem un juridiskajiem ekspertiem;
  • Doktorantu tīkla veidošanas tikšanās un "Dienas lietas" diskusijas;

Kursi ir atvērti studentiem un profesionāļiem, kas pabeiguši vismaz 4 gadus universitātes studiju, ieskaitot starptautisko tiesību kursus, vai ieguvuši 3 gadu bakalaura grādu tiesību zinātnē, vēlams ar starptautisko tiesību kursiem.

Papildu, tiek piedāvāts ierobežots stipendiju skaits – stipendijas sedz gan reģistrācijas maksu, gan ceļa izdevumus uz Hāgu un atpakaļ (līdz noteiktam maksimumam atkarībā no reģiona, no kura ceļo). Turklāt stipendiju saņēmēji kursu sākumā saņem 550 eiro pabalstu, ko var izmantot izmitināšanas izdevumiem.

Reģistrācija:

  • Pilnas maksas dalībniekiem: no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 1. oktobrim;
  • Stipendiju pretendentiem: no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Visiem pretendentiem ir jāreģistrējas tiešsaistē.

Papildu informāciju par Hāgas Starptautisko tiesību akadēmijas organizētajiem ziemas kursiem starptautiskajās tiesībās var iegūt tīmekļvietnē: https://www.hagueacademy.nl/programmes/the-winter-courses/