Venēcijas pilsētvides ainava

Līdz 2024. gada 14. jūnijam ir atvērta pieteikšanās Itālijas valsts stipendijām, lai studētu Itālijā 2024./2025. akadēmiskajā gadā.

Stipendijas tiek piedāvātas studiju kursu un pētniecības/apmācību programmu pabeigšanai atzītā Itālijas izglītības iestādē. Stipendijas ir pieejamas, lai apmeklētu akadēmiskos kursus uz vietas tikai Itālijas teritorijā.

Stipendijas tiek piedāvātas šādiem studiju veidiem:

  • Maģistra studiju programmas (9 mēnešu stipendija, nepieciešama bakalaura grāda ekvivalenta iegūšana pirms iestāšanās);
  • Augstākās izglītības kursi mākslā, mūzikā un dejā (9 mēnešu stipendija, nepieciešama uzņemšanas prasību izpildīšana);
  • Doktorantūras studiju programmas (9 mēnešu stipendija, jāpievieno uzņemšanas apliecinājums no itāļu universitātes);
  • Pētniecības projekti akadēmiskā uzraudzībā (9 mēnešu stipendija, jāpievieno pētniecības projekta apraksts un uzņemošās iestādes ielūgums);
  • Itāļu valodas un kultūras padziļinātie kursi (3 mēnešu stipendija, nepieciešams vismaz A2 līmeņa itāļu valodas zināšanu apliecinājums).

Pieteikšanās termiņš stipendijām ir 2024. gada 14. jūnijs. Vecuma ierobežojumi atšķiras atkarībā no studiju veida.  Nepieciešams iesniegt valodas zināšanu apliecinājumu atbilstoši studiju valodai.

Papildu informācija par stipendijām un pieteikuma anketas pieejamas pieejama Itālijas vēstniecība Latvijā mājaslapā (Italian Government Scholarships (AY 2024/2025) – Ambasciata d' Italia Riga (esteri.it) un platformā “Study in Italy”  (Study In Italy (esteri.it).