Studētgods Stipendijas
Pulkstenis ar absolventu cepuri, ābols rakstāmpiederumi

Vēl tikai dažas dienas - līdz 20. februārim – ir iespēja pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” šim mācību semestrim. Stipendijai var pieteikties Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti līdz 25 gadu vecumam, kuri atbilst vismaz vienam stipendijas saņemšanas kritērijam. Sociālās stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” 2023./2024. mācību gada otrajam semestrim var Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri atbilst sociālās stipendijas “Studētgods” vismaz vienam no saņemšanas kritērijiem:

  • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu.

Sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, kā arī studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskajiem parādiem.

Pieteikumus pretendentiem jāiesniedz elektroniski, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”. Sociālajai stipendijai “Studētgods” jāpiesakās katru mācību semestri – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim, arī tiem studentiem, kuri saņēmuši sociālo stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī.

No 2023. gada 30. septembra sociālās stipendijas “Studētgods” administrēšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas ir pārņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūra. Sīkāka informācija par sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanu pieejama VIAA mājaslapā.