Erasmus+
sieviete strādā pie darba galda, uz galda portatīvais dators un balkus šaha figūras, sieviet rokā tur šaha figūru

No 2023. gada 25. līdz 27. oktobrim Maltas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Digitālā iekļaušana skolu izglītībā” (Digital Inclusion in School Education), kas notiks Maltā.

Semināru organizē, lai dalībniekus iepazīstinātu ar:

  • virtuālās/digitālās ieviešanas iespējamo ietekmi uz iekļaušanas projektu rezultātiem;
  • digitalizācijas pētījuma rezultātiem, kurus varēs izmantot savu projektu īstenošanā;
  • labās prakses piemēriem, kas atbalsta iekļaušanu, izmantojot digitālos/virtuālos rīkus un metodoloģiju.

Semināram aicināti pieteikties Erasmus+ programmas skolu izglītības sektora sadarbības partnerību un maza mēroga partnerību sociālās iekļaušanas projektu īstenotāji, kas vēlas dalīties ar savu pieredzi un labo praksi projektu īstenošanā digitālajā vidē.

Organizatoru izvirzītie dalībnieku atlases kritēriji:

  • sociālās iekļaušanas projekti skolu izglītības jomā;
  • ar pieredzi virtuālajā ieviešanā savu projektu ietvaros;
  • esoši projekti vai tikko sākušies.

Semināra norise sākotnēji tika plānota Budapeštā, Ungārijā, no 2022. gada 21. līdz 23. novembrim, tomēr pasākums tika atcelts un tā norise pārcelta uz Maltu.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 26. maijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Sarmīte Rutkovska

Nodaļas vadītāja
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv