Erasmus+
Cilvēku rokas, rakstāmpiederumi, papīrs

No 2024. gada 16. līdz 18. septembrim Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Dizaina domāšana — Partnerības sadarbībai” (Design Thinking-Partnerships for Cooperation), kas notiks Dublinā, Īrijā.  

Seminārs organizēts ar mērķi atbalstīt organizācijas, kuras ir ieinteresētas pieteikties finansējumam Sadarbības partnerību (KA220) projektu īstenošanai.

Semināra laikā dalībnieki:

  • iegūs jaunas zināšanas par dizaina domāšanu - uz cilvēku vērsta problēmu risināšanas pieeja, ko izmanto inovatīvu risinājumu izstrādei;
  • veidos izpratni par savas un citu organizāciju vajadzībām izglītībā un mācībās, veicinot sadarbību un daloties zināšanās;
  • attīstīs projektu veidošanas prasmes, izmantojot dizaina domāšanas pieeju, veidojot efektīvākus un novatoriskākus risinājumus;
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus nākotnes projektiem;

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET) un pieaugušo (ADU) izglītības iestāžu pārstāvji, kuriem nav pieredzes vai ir neliela pieredze Erasmus+ programmas īstenošanā un ir ieinteresēti pieteikties finansējumam Sadarbības partnerību (KA220) projektu īstenošanai.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 24. maijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv