Erasmus+
Skolotāja izglīto bērnus skolas klasē

No 2024. gada 27. līdz 29. novembrim Austrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Eiropas politiskā izglītība skolās” (European political education in schools), kas notiks Vīnē, Austrijā.  

Seminārs organizēts ar mērķi uzzināt par Eiropas politiskās izglītības ieviešanu izglītības iestādēs, izmantojot Partnerības sadarbībai (KA2) projektus saskaņā ar programmas Erasmus+ noteikumiem.

Semināra laikā dalībnieki:

  • iegūs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un pieredzi, kā integrēt Eiropas politiskās tēmas mācību stundās;
  • uzzinās par Erasmus+ programmu un Partnerības sadarbībai (KA2) projektiem, kā arī apkopos idejas savu projektu īstenošanai par tēmu "Eiropa skolā";
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus saviem nākotnes projektiem.

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu izglītības (SCH) sektora pārstāvji un ir ieinteresēti attīstīt idejas Erasmus+ Partnerības sadarbībai (KA2) projektiem.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 16. septembrim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv