Erasmus+
Bērnu grupa

No 2024. gada 23. līdz 25. oktobrim Slovēnijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Iekļaujoša izglītība: Erasmus+ projektu attīstība, balstoties uz iekļaujošām vērtībām” (Inclusion in education: development of Erasmus+ projects led by inclusive values), kas notiks Slovēnijā.    

Seminārs organizēts ar mērķi paplašināt zināšanas un izpratni par iekļaušanu un daudzveidību vispārējās izglītības iestādēs.

Pasākumā dalībnieki:

  • uzzinās par Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti “Iekļaušana un daudzveidība”;
  • izveidos skolu izglītības sektora dalībnieku tīklu, kas veicina iekļaušanu un daudzveidību, un radīs iespēju atbalstīt iekļaujošas izglītības iestādes;
  • uzzinās par dažādiem izglītības iestāžu sistēmas mehānismiem ES valstīs, lai risinātu terminoloģijas problēmas un pārskatīs iespējas, kā veicināt iekļaušanas un daudzveidības aspektus Erasmus+ projektos.
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus nākotnes projektiem.

Semināram aicināti pieteikties skolu izglītības (SCH) sektora pārstāvji, kuri ir pieredzējuši Erasmus+ programmas Mācību mobilitāšu (KA1) un Partnerības sadarbībai (KA2) projektu īstenotāji.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.  Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 15. maijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv