Erasmus+
jauna pirmsskolas skolotāja zīmē ar bērniem

No 2023. gada 13. līdz 16. jūnijam Francijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitāti (TCA) – mācību vizīti “Kvalitatīva izglītība un labklājība skolā” (Quality education and wellbeing at school": towards a caring school), kas notiks Poitiers, Francijā.

Mācību vizītē galvenā uzmanība tiks pievērsta labklājībai skolās kā galvenajam panākumu nosacījumam izglītojamajiem un skolotājiem. Pasākumā diskutēs par veselību skolā, skolas klimatu, cīņu pret diskrimināciju, disciplīnu klasē (saistībā ar akadēmiskajiem panākumiem), skolas telpām un bērna/skolēna vietu skolā un klasē (psihosociālo prasmju attīstība, starpkultūru savstarpējā saskarsme, autonomija).

Pasākuma dalībnieki:

  • dalīsies pieredzē, praksē un izglītības politikā par kvalitatīvu izglītību un labklājību skolās ar citiem speciālistiem no Eiropas;
  • uzzinās par Erasmus+ programmu un iespējām;
  • veidos jaunus kontaktus, paplašinās savu pieredzi, tiekoties ar citu valstu ekspertiem;
  • gūs iedvesmu tālākajam darbam.

Semināram aicināti pieteikties skolu (pamatskolas un vidusskolas) pārstāvji – skolotāji, direktori, pašvaldību iestāžu, kā arī citu institūciju pārstāvji.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās mācību vizītei līdz 2023. gada 24. aprīlim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Sarmīte Rutkovska

Nodaļas vadītāja
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv