Italijas karogs

Itālijas augstākās izglītības iestāde UNITUS (Universitagrave; degli Studi della Tuscia) piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, tai skaitā arī no Latvijas, studijām angļu vai itāļu valodā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Universitātes stipendiju programma atbalsta 40 izcilākos ārvalstu studentus, piešķirot stipendijas līdz 4 460 eiro gadā.

Stipendija paredz pilnas mācību maksas samazināšanu (līdz 1000 EUR, studentam jāmaksā tikai noteiktā nodeva), viena gada bezmaksas izmitināšanu studentu kopmītnēs vai, ja vietas nav pieejamas, izmitināšanas izmaksu atlīdzināšanu, vīzu un ceļa izdevumu atlīdzināšanu no mītnes valsts uz Itāliju, kā arī vienu bezmaksas maltīti dienā. Finansējumu piešķir otrajā semestrī gadījumā, ja students iegūs vismaz 12 universitātes kredītpunktus pirmajā semestrī. Šo stipendiju nevar saņemt vienlaicīgi ar kādu citu stipendiju (piemēram, Erasmus+).

Pieteikumi stipendijai jāiesniedz līdz 2021. gada 31. maijam. Stipendijai var pieteikties tikai pretendenti, kuri:

  • pieteikuma iesniegšanas brīdī dzīvo ārzemēs;
  • ir ieguvušii bakalaura grādu ārvalstu universitātē ne agrāk kā 2016. gadā;
  • ieguvuši vidējo vērtējumu 24/30 (saskaņā ar Itālijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem);
  • ir jau izturējuši universitātes uzņemšanas interviju;
  • ir atbilstošas valodas zināšanas.

Detalizēta informācija par programmu, pieteikšanās procedūru un studiju programmām pieejama augstskolas sagatavotajā informatīvajā materiālā: