Stipendijas Valdību stipendijas
Azerbaijana Baku studente stipendijas

Azerbaidžānas Starpvaldību stipendiju programma “ISP” piedāvā Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas studēt Azerbaidžānas augstāko izglītības institūciju bakalaura, maģistratūras vai doktorantūras programmās, pieteikties stipendijai.

Stipendiātiem piešķir ikmēneša stipendiju un sedz studiju maksu, izmitināšanas izdevumus, maksu par medicīnisko apdrošināšanu. Ceļa izdevumus uz Azerbaidžānu sedz pats stipendiāts.

Kandidātiem jāņem vērā to, ka, piesakoties maģistratūras programmai, tai jābūt saistītai ar iegūto bakalaura grādu. Iepriekš iegūtās izglītības vidējām atzīmēm jābūt vismaz 51% no iespējamā maksimuma. 

 • Kandidātiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma forma
  • iepriekšējās izglītības diploms un sekmju izraksts
  • pases kopija
  • medicīnas izziņa
  • CV
  • motivācijas vēstule
  • TOEFL vai IELTS sertifikāts.

Pieteikums jāiesniedz nosūtot tos papīra formātā Azerbaidžānas Republikas vēstniecībai Latvijas Republikā (Raiņa bulvāris 2-5, Rīga, LV-1050), kā arī ieskenētā veidā uz e-pasta adresi - riga@mission.mfa.gov.az.

Plašāku informāciju var meklēt Study in Azerbaijan mājaslapā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar  Azerbaidžānas Republikas vēstniecību Latvijas Republikā pa e-pastu riga@mission.mfa.gov.az vai tālruni +371 67142895