Sveices karogs MEIG programma

Latvijas studenti var pieteikties maģistra līmeņa studijām un stipendijai 2022/2023. akadēmiskajam gadam programmā MEIG (Master of Advanced Studies in European and International Governance), ko organizē Ženēvas universitāte sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas biroju Ženēvā (UNOG). Pieteikšanās studijām un stipendijai termiņi ir  2021. gada 31. decembris un 2022. gada 15. februāris.

Programma apvieno Ženēvas universitātes, Eiropas Juridisko studiju centra un Globālo studiju institūta akadēmisko izcilību ar praktiķu pieredzi no dažādām starptautiskām organizācijām un struktūrām, kas atrodas Ženēvā un Briselē. Programmas ilgums ir 10 mēneši (no septembra līdz jūlijam).

MEIG sastāv no 10 tematiskiem un metodiskiem moduļiem, kam seko studiju noslēguma projekts. Pēc diviem galvenajiem moduļiem par Apvienoto Nāciju sistēmas un Eiropas Savienības institūciju darbību, MEIG aptver plašu tematisko jomu kopumu, piemēram, cilvēktiesības un migrāciju, drošību un humāno palīdzību, digitālo pārvaldību, starptautisko tirdzniecību un attīstību, veselību un vidi, klimata pārmaiņas, kā arī publiskā un privātā sektora partnerību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Programma tiek īstenota angļu valodā.

 • MEIG programmas veidi:
  • 1 gada programmaJābūt uzņemtam studiju programmā, jāapgūst 10 tematiskie moduļi pēc kārtas, pēc kuriem trīs mēneši tiek veltīti praksei, profesionālam projektam vai maģistra darbam.
  • 2 gadu programmaLai dalībnieki varētu turpināt savu profesionālo darbību. Izmantojot šo iespēju, dalībnieks izvēlas moduļus, kurus viņš vēlētos apgūt pirmajā mācību gadā, un tos, kurus otrajā mācību gadā.
  • dalība atsevišķos moduļosDalībnieki izvēlas moduļus atbilstoši savām interesēm. Iespēja apmeklēt moduli ar novērtējumu vai bez tā. Dalībnieks saņems oficiālu dalības sertifikātu.

Pieteikšanās procedūra studijām:

 • jāaizpilda stipendijas pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e - pastu meig@unige.ch vai pa pastu.
 • jāiesniedz papildu dokumenti (nepieciešamības gadījumā tulkoti angļu valodā, tulkojumi šim nolūkam nav oficiāli jāapstiprina):
  • visu to personu oficiālo ienākumu pārskatu kopijas, kuras piedalās jūsu mājsaimniecības finansēs, ieskaitot jūs;
  • bankas vai citas krājiestādes oficiāls paziņojums un/vai nodokļu veidlapas, norādot pieejamos līdzekļus un aktīvus;
  • Atbilžu uz citiem stipendiju un/vai aizdevuma pieprasījumiem kopijas, tostarp, ja nepieciešams, no darba devējiem.

Visi maģistra programmas kandidāti var pieteikties stipendijai. Stipendijas pieprasījums jāiesniedz kopā ar kandidāta pieteikumu. 

Stipendiju programma paredz stingrus atbilstības kritērijus:

 • pierādīta stipendijas nepieciešamība, pamatota ar kandidāta, kā arī viņa radinieku, darba devēju un jebkuru citu personu puses, kuras citādi būtu varējušas piedalīties studiju finansēšanā, finansiālajām iespējām;
 • nav iespējams saņemt aizdevumu vai stipendijas no citiem pieejamiem avotiem, tostarp darba devēja, bankām, valdībām un privātiem pakalpojumu sniedzējiem.