Ungarija Budapešta stipendijas

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām studijām, mācību vizītēm vai dalībai vasaras skolā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

2022./2023. akadēmiskajā gadā var pieteikties:

 • īslaicīgām studijām
  • bakalaura vai maģistra studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
  • doktora studijas. Stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam augstskolā ārpus Ungārijas. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru vai angļu valodā, priekšroka tiem, kas plāno studēt ungāru valodā.

Pieteikšanās noteikumi un papildu informācija

 • pilna laika studijām
  • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā.

Pieteikšanās noteikumi  un papildu informācija

 • mācību vizītēm
  • īstermiņa mācību vizītes - 3–29 dienas
  • ilgtermiņa mācību vizītes – 1–10 mēneši

Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds.

Pieteikšanās noteikumi  un papildu informācija

 • vasaras kursiem
  • pieteikties var Latvijas augstskolu bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studenti. Informācija par piedāvātajiem vasaras kursiem List of summer courses - 2022 (pdf).

Pieteikšanās termiņš īslaicīgām studijām, pilna laika studijām un mācību vizītēm ir 2022. gada 24. februāris, vasaras kursiem – 10. marts. Pieteikumus jāiesniedz Ungārijas stipendiju vietnē

Papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ungārijas fondu pa e-pastu stipendiumhungaricum@tpf.hu