Sievietes rokas tur ūdens lāsīti ar vides ilustrāciju

Vācijas Vides fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)  jauno speciālistu tālākizglītībai piedāvā augstskolu absolventiem stipendijas vides aizsardzības jomā Vācijā. Stipendiju programma ir izveidota aktuālu vides pētniecības tēmu izstrādei un vides situācijas uzlabošanas veicināšanai, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošanai.

Stipendiju programmu var izmantot divos veidos:

 • visu fakultāšu maģistra absolventiem (diplomam jābūt iegūtam ne senāk kā pirms 5 gadiem)  6–12 mēnešus papildināt vides aizsardzības zināšanas praktiski līdzdarbojoties Vācijas universitātēs, pētniecības institūtos, rūpniecības uzņēmumos, valsts kompānijās;
 • gada garumā Vācijā turpināt izstrādāt (vākt nepieciešamos datus, izmantot kādas īpašas tehnoloģijas, pieredzi vai iespējas) kādā no Latvijas universitātēm iesāktu doktora disertāciju vides jomā.


Vācijas Vides fonds piedāvā:

 • stipendiju 1250 eiro mēnesī uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem;
 • veselības, nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
 • apmaksātus vācu valodas kursus;
 • dalību dažādos vides pasākumos Vācijā;
 • plašu stažēšanās vietu izvēli (universitātes, pētniecības institūti, rūpniecības uzņēmumi, valsts kompānijas).

Pieteikumus stipendijai var iesniegt elektroniski divas reizes gadā: līdz 5. martam un 5. septembrim. Plašāka informācija DBU mājaslapā

Pieteikumu var aizpildīt vācu vai angļu valodā. Pieteikumam pielikumā jāpievieno:

 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • projekta idejas (tēmas) izklāsts;
 • diploma kopija, ieskaitot tā tulkojumu angļu vai vācu valodā;
 • maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule angļu vai vācu valodā;
 • vācu  vai angļu valodas zināšanu apliecinājums.

Ar Vācijas Vides fonda bijušo Latvijas stipendiātu prakses tēmām var iepazīties šeit un šeit