Islandes stipendijas 2021

Islandes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, lai apgūtu mūsdienu islandiešu valodu kā otro svešvalodu Islandes universitātē Reikjavikā. 2022./2023. akadēmiskā gada stipendijai var pieteikties līdz 2021. gada 1. decembrim.

Tiek piedāvātas apmēram 14 stipendijas, pieteikties aicināti studenti no 27 valstīm. Stipendija sedz reģistrācijas maksu Islandes universitātē un ikmēneša stipendiju, kas paredzēta vienas personas izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai. Maksājums tiek veikts katra mēneša sākumā no septembra līdz aprīlim. Grantu saņēmējiem ir pieejamas istabas studentu kopmītnē Gamli Garður.

 • Pieteikšanās nosacījumi:
  • pabeigts vismaz 1 studiju gads augstskolā;
  • islandiešu valodas priekšzināšanas atbilstoši bakalaura studiju programmas “Islandiešu valoda kā otrā svešvaloda” prasībām;
  • priekšroka kandidātiem jaunākiem par 35 gadiem.


Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • augstskolas diploma un diploma pielikumu apstiprināta kopija;
 • divas ieteikuma vēstules no tās augstskolas pasniedzējiem, kurā kandidāts pašlaik studē;
 • dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas;
 • pases kopija.

Lai pieteiktos stipendijai, pieteikuma veidlapa kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta pa pastu uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūtu: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Laugarvegi13, 101 Reykjavík, Iceland.  Pieteikšanās termiņš ir 2021. gada 1. decembris (dokumentiem jābūt Islandē, e-pasta pieteikumi netiek pieņemti).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kandidātiem līdz 2021.gada 15. februārim atsevišķi jāpiesakās uzņemšanai Islandes universitātē.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūta 2021. gada 22. septembra vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.