Islandes dabasskats uz jūru

Līdz 2022. gada 1. decembrim Islandes valdība aicina studentus pieteikties stipendijām, lai apgūtu mūsdienu islandiešu valodu kā otro svešvalodu Islandes Universitātē Reikjavikā 2023./2024. akadēmiskajā gadā (no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. maijam). 

Islandes valdība piedāvā apmēram 14 stipendijas, kurām ir aicināti pieteikties studenti no 26 valstīm, tai skaitā arī Latvijas. Stipendija sedz reģistrācijas maksu Islandes Universitātē un ikmēneša stipendiju, kas paredzēta vienas personas izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu segšanai. Maksājums tiek veikts katra mēneša sākumā no septembra līdz aprīlim. Grantu saņēmējiem ir pieejamas istabas studentu kopmītnē Gamli Garður.

Pieteikšanās nosacījumi:

  • pabeigts vismaz 1 studiju gads augstskolā (humanitārās zinātnes);
  • islandiešu valodas priekšzināšanas atbilstoši bakalaura studiju programmas “Islandiešu valoda kā otrā svešvaloda” prasībām;
  • priekšroka kandidātiem jaunākiem par 35 gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas pieejama Ārni Magnusona (Árni Magnússon) Islandes studiju institūta mājaslapā. Mājaslapā arī var atrast detalizētu informāciju par stipendiju programmu;
  • Curriculum Vitae (CV);
  • augstskolas diploma un diploma pielikumu apstiprināta kopija;
  • divas ieteikuma vēstules no tās augstskolas pasniedzējiem, kurā kandidāts pašlaik studē;
  • dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas;
  • pases kopija.

Lai pieteiktos stipendijai, pieteikuma veidlapa kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta pa pastu uz Ārni Magnusona Islandes studiju institūtu: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Laugarvegi13, 101 Reykjavík, Iceland

Pieteikšanās termiņš - 2022. gada 1. decembris (pasta sūtījuma zīmogs, e-pasta pieteikumi netiek pieņemti). Aicinām ņemt vērā, ka kandidātiem līdz 2022. gada 15. februārim atsevišķi jāpiesakās uzņemšanai Islandes Universitātē.