Erasmus+
Sportistu kājas

No 2024. gada 6. līdz 9. septembrim Lietuvas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Aktīvs ķermenis = aktīvs prāts. Kā integrēt Erasmus+ projektos fiziskās aktivitātes?” (Active Bodies = Active Minds. How to Infuse Erasmus+ Projects with Physical Activity), kas notiks Viļņā, Lietuvā.

Semināru organizē, lai diskutētu par veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu integrēšanu Erasmus+ projektos, izglītības iestādēs un personiskajā dzīvē.

Semināra dalībnieki:

  • veidos jaunus kontaktus un iepazīs potenciālos projektu partnerus saviem nākotnes Erasmus+ projektiem;
  • apgūs metodes, rīkus un pieejas, kā paaugstināt fizisko aktivitāšu līmeni mācību procesā;
  • pētīs, kā fizisko aktivitāšu veicināšana var kļūt par daļu no organizācijas ilgtspējas pieejas;
  • apmainīsies ar idejām un labās prakses piemēriem;
  • iegūs starptautiskus kontaktus;
  • piedalīsies kopīgā sporta aktivitātē – Viļņas maratonā.

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), pieaugušo (ADU) un augstākās (HED) izglītības iestāžu pārstāvji.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 17. maijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 15 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv