Euroguidance Karjeras atbalsts
jauna sieviete stāv ar zīmuli un piezīmju lapām pie tāfeles, uz attēla rakstīts karjeras ziņas

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tiešsaistes resursā “Karjeras bibliotēka” ir pieejams jaunākais Karjeras ziņu izdevums. Jaunākajā izdevumā publicēta informācija par pēdējiem pasākumiem un notikumiem karjeras atbalsta jomā, kā arī apkopoti projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultāti.

Izdevumā VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākās ekspertes Ieva Rozenkalne un Linda Kapteine ir sagatavojušas informāciju par paveikto un sasniegto Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas noslēdzas šī gada 31. decembrī.

Savukārt, VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Rita Burceva sagatavojusi apskatu par ESF projekta noslēguma konferenci, kas notika 2022. gada 1. decembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Rakstā var iepazīties ar autores sagatavoto aptaujas rezultātu apskatu par vecāku izpratni par karjeras attīstības atbalstu jauniešiem Latvijā.

Par Latvijas jauno profesionāļu augstiem panākumiem konkursā WorldSkills Competition 2022 Special Edition var lasīt VIAA Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperta Jāņa Veinberga rakstā.

Izdevumā var uzzināt par Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētās Euroguidance programmas organizēto pirmo pārrobežu metodisko pieredzes apmaiņas semināru Latvijā karjeras speciālistiem CBS Riga 2022, kas bija veltīts aktuālai tēmai “Cerība nenoteiktības laikmetā” un norisinājās no 2022. gada 7. līdz 9. novembrim Rīgā.

“Karjeras ziņu” izdevumi pieejamai digitālajā formātā brīvpieejas resursā "Karjeras bibliotēka". Resurss paredzēts karjeras atbalsta jomas profesionāļiem kā palīgs viņu ikdienas darbā. Karjeras bibliotēkā pieejami iepriekšējo “Karjeras ziņu” izdevumi, kā arī sistematizēti un pārskatāmi apkopotas metodikas, infografikas, spēles un video, vadlīnijas, politikas dokumenti un pētījumi karjeras atbalsta jomā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursa izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība