Euroguidance Karjeras atbalsts
Karjeras ziņas

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tiešsaistes resursā “Karjeras bibliotēka” ir pieejams jaunākais “Karjeras ziņuizdevums. Tajā publicēta informācija par pēdējiem pasākumiem un notikumiem karjeras atbalsta jomā.

Godināti Karjeras atbalsta balvas laureāti

Izdevumā sagatavota informācija par Karjeras atbalsta balvas 2023 laureātiem un viņu veikumu. Karjeras atbalsta balvas konkurss notika jau piekto reizi, un balvas laureāti tika paziņoti š.g. augustā notikušajā Nacionālajā karjeras atbalsta konferencē Smiltenē.

NICE Akadēmija tiekas Liepājā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Euroguidance Latvijas centru un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju š.g. augustā uzņēma Eiropas Karjeras attīstības atbalsta un konsultāciju inovāciju tīkla NICE Akadēmiju.  sniedza plašu ieskatu par karjeras atbalsta aspektiem, sākot no agrīnās pirmsskolas izglītības līdz darbam zaļajā ekonomikā un atbalstam bēgļiem un migrantiem viņu karjeras ceļā. Tika prezentēti vairāki pētniecības projekti un praktiski rīki, ar kuriem var iepazīties ekspertu lekciju, tematiski grupēto referātu un darbnīcu kopsavilkumos.

Jaunie profesionāļi pārstāv Latviju konkursā "EuroSkills Gdansk 2023"

Noslēdzies Eiropas nozīmīgākais notikums jaunajiem profesionāļiem – konkurss EuroSkills Gdansk 2023. Latvijas komandas  jaunajiem profesionāļiem konkurss ir devis neizmērojamu pieredzi, kas noderēs gan turpmākajās darba gaitās un mācībās, gan nākamajos izaicinājumos, piedaloties dažādos profesionālajos konkursos.

Latvijas ekspertes piedalās starptautiskā metodiskajā seminārā Vācijā

Divas Latvijas karjeras attīstības atbalsta ekspertes - Dr. Inta Lemešonoka, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētāja, un Dr. Agita Šmitiņa, Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības studiju virziena un Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktore, - š.g. maijā piedalījās un vadīja darbnīcas Euroguidance programmas organizētajā starptautiskajā metodiskajā seminārā Vācijā.

“Karjeras ziņu” izdevumi pieejamai digitālā formātā brīvpieejas resursā "Karjeras bibliotēka". Resurss paredzēts karjeras atbalsta jomas profesionāļiem kā palīgs viņu ikdienas darbā. Karjeras bibliotēkā pieejami arī iepriekšējo “Karjeras ziņu” izdevumi, kā arī sistematizēti un pārskatāmi apkopotas metodikas, infografikas, spēles un video, vadlīnijas, politikas dokumenti un pētījumi karjeras atbalsta jomā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība