Karjeras atbalsts Euroguidance
Karjeras ziņas septembrī

Septembrī iznācis jaunākais Karjeras ziņu izdevums, kas ir pieejams digitālā formātā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) brīvpieejas resursā “Karjeras bibliotēka”.

Jaunākajā izdevumā var lasīt VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā ekspertes Rita Burcevas sagatavotos rakstus par Vadlīnijām karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī par VIAA brīvprātīgo darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem.

Izdevumā var uzzināt vairāk par Karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā, no VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākās ekspertes Lindas Kapteines. VIAA Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte Daiga Udrase sniedz ieskatu par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia pirmsākumiem Latvijā.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri Maija Kaļiņičenko un Edvarts Stelmakers dalās ar iespaidiem par pieredzēto Academia mobilitātes ietvaros Francijā un Rumānijā. Vienlaikus izdevumā iespējams uzzināt arī par Latvijā notikušo Academia mobilitāti ārvalstu karjeras atbalsta speciālistiem, kur laika posmā no 2022. gada 26. līdz 29. aprīlim  pieci karjeras atbalsta speciālisti no Spānijas, Vācijas un Zviedrijas iepazinās ar karjeras izglītību un karjeras atbalstu personām ar īpašām vajadzībām.

"Karjeras bibliotēka" ir resurss, kas paredzēts karjeras atbalsta jomas profesionāļiem kā palīgs viņu ikdienas darbā. Karjeras bibliotēkā pieejami iepriekšējo “Karjeras ziņu numuri”, kā arī sistematizēti un pārskatāmi apkopotas metodikas, infografikas, spēles un video, vadlīnijas, politikas dokumenti un pētījumi karjeras atbalsta jomā.