Rudens ainava Šveices kalni

Līdz 2022. gada 9. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti, un mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā un iegūtu Šveices valdības izcilības stipendijas.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora studijām vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2023./2024. akadēmiskajā gadā (sākot ar 2023. gada 1. septembri). Stipendijas apmērs ir CHF 1 920 (~1970 EUR) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 (~3590 EUR) mēnesī. 

Stipendiju veidi:

  • pētniecības stipendijas (12 mēneši)  – var pieteikties pētnieki ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību iegūtu līdz 2023. gada 31. jūlijam un kuri dzimuši pēc 1987. gada 31. decembra;
  • doktora studiju stipendijas (no 12 līdz 36 mēnešiem) – var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību iegūtu līdz 2023. gada 31. jūlijam un kuri dzimuši pēc 1987. gada 31. decembra;
  • pēcdoktorantūras stipendijas (12 mēneši) – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2019. gada 31. decembra un pirms 2023. gada 31. jūlija);
  • maģistrantūras stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (no 12 mēnešiem līdz 21 mēnesim) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1987. gada 31. decembra un pirms 2023. gada 31. jūlija  jābūt iegūtam bakalaura diplomam, kā arī kopš bakalaura grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

Ar pieteikšanās nosacījumiem, iesniedzamo dokumentu sarakstu un vērtēšanas kritērijiem ir iespējams iepazīties:

Ievērojot stipendijas sniedzēja norādījumus, visas nepieciešamās pieteikuma veidlapas tiks nosūtītas katram kandidātam elektroniski. Ja esat izlasījuši interneta vietnē publicēto informāciju, atbilstat visām prasībām un vēlaties pretendēt stipendijai, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: marika.pira@viaa.gov.lv, sniedzot īsu informāciju par sevi (uz kuru stipendiju plānojat pieteikties, Jūsu pašreizējais statuss), un Jums tiks nosūtītas veidlapas.

Kandidātiem jāiesniedz pilnīgi visi prasītie dokumenti un tie jāsakārto prasītajā secībā. Dokumenti trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas, trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) līdz 2022. gada 9. novembrim (plkst. 17:00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā.