Stipendijas Valdību stipendijas
Ukrainas stipendija 2022 Kijeva

Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā studiju un pētniecības stipendijas humanitārajās, sociālajās un tehniskajās zinātnēs Latvijas studentiem un pētniekiem Ukrainas augstākās izglītības iestādēs  2022./2023.akadēmiskajā gadā.

 • Studentiem un pētniekiem tiek piedāvātas:
  • 10 stipendijas pilna laika bakalaura/maģistra studijām
  • 10 stipendijas īslaicīgām bakalaura/maģistra studijām
  • 10 stipendijas Latvijas augstākās izglītības iestāžu personālam - pētniekiem.

Studiju valoda - ukraiņu.

 • Studiju stipendija nodrošina:
  • mācību maksu
  • mācību maksu ukraiņu valodas kursiem - vienam gadam
  • uzturēšanos universitātes kopmītnēs par maksu, kas noteikta Ukrainas pilsoņiem
  • ikmēneša pabalstu bakalaura/maģistra programmu studentiem saskaņā ar Ukrainā spēkā esošajiem tiesību aktiem
  • veselības aprūpi saskaņā ar Ukrainā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Lūgums ņemt vērā, ka pētniekiem par uzņemšanas noteikumiem un finansiālā atbalsta apjomu jāvienojas ar Ukrainas uzņemošo iestādi. 

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 1. motivācijas vēstule (līdz 300 vārdiem)
 2. pētniecības plāns (pētniekiem)
 3. pases kopija
 4. izglītības sertifikāta/ diploma kopija ar visu priekšmetu atzīmēm
 5. ja nav iegūts diploms - augstskolas izsniegta izziņa par studenta akadēmisko sniegumu (atzīmju izraksts).

Dokumentiem jābūt tulkotiem ukraiņu valodā. Dokumenti divos eksemplāros (otrais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) līdz 2022. gada 24. martam (plkst. 17:00) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi 127@mon.gov.ua.