Izsludināts Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības 2017. gada projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs. 

Konkursā iesniedzami projekti, kuru īstenošanā piedalīsies visu trīs fonda dalībvalstu zinātnieki. Trīspusējās sadarbības projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi.

Finansējuma apmērs Latvijas dalībniekam katram projekta gadam:

  • 25 000 ASV dolāru eksaktajās zinātnēs un
  • 20 000 ASV dolāru humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Informācija par 2017. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama mājaslapas sadaļā Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds » Izsludinātie konkursi.

Pagājušā gada konkursā finansējumu trīs jaunu pētniecības sadarbības projektu īstenošanai saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūts, un viena projekta īstenošanai – Rīgas Stradiņa universitāte. Finansējumu piešķīra arī astoņu iepriekš uzsākto projektu turpināšanai. VIAA 2016. gada konkursā kopumā saņēma 24 projektu pieteikumus, no kuriem 22 bija eksaktajās zinātnēs un divi – humanitārajās zinātnēs.

Fondu pēc Taivānas iniciatīvas 2000. gadā izveidoja Ķīnas Republikas Nacionālā zinātnes padome, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, lai veicinātu zinātnisko sadarbību starp fonda dalībvalstīm. Papildus pētniecības projektu īstenošanai fonds finansē arī vieslektoru un zinātnieku apmaiņu, kā arī kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanu.

VIAA kontaktpersona: Linda Vecbiškena, linda.vecbiskena@viaa.gov.lv67785416.