Izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas līdz 2018. gada 31. maijam pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs.

Iesniedzamajā projektā jāpiedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātniekiem. Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Finansējuma apmērs katram dalībniekam no Latvijas:

      • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
      • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 

Sadarbības projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki sagatavo projekta pieteikumu atbilstoši Fonda apstiprinātajai projekta pieteikuma formai un iesniedz to katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā. Latvijas zinātnieki pieteikumus var iesniegt VIAA lietvedībā līdz 2018. gada 31. maija (plkst. 17:00).

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2018. gada decembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2019. gada 2. janvāri.

Informācija par 2018. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama mājaslapas sadaļā Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds » Izsludinātie konkursi.

VIAA kontaktpersona: Maija Bundule, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785423, e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv