Izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina līdz 2020. gada 30. aprīlim universitātes, augstskolas un zinātniskās institūcijas  pieteikties Latvijas – Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkursā. Fonds piešķir atbalstu pētījumiem visās zinātnes nozarēs.

Trīspusējās sadarbības projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi, savukārt finansējuma apmērs Latvijas dalībniekam katram projekta gadam ir 25 000 ASV dolāru eksaktajās zinātnēs un 20 000 ASV dolāru humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Konkursa rezultātus ir plānots paziņot 2020. gada novembrī, savukārt projektu īstenošanas uzsākšana plānota 2021. gada 1. janvārī.

Sadarbības projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki sagatavo projekta pieteikumu atbilstoši Fonda apstiprinātajai projekta pieteikuma formai un iesniedz to katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā. Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv un cc: liva.grinevica@viaa.gov.lv.

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Fondu pēc Taivānas iniciatīvas 2000. gadā izveidoja Ķīnas Republikas Nacionālā zinātnes padome, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, lai veicinātu zinātnisko sadarbību starp fonda dalībvalstīm.

Informācija par 2020. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama mājaslapas sadaļā Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds » Izsludinātie konkursi.

Papildu informācija:

Līva Griņeviča
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785463
E-pasts: liva.grinevica@viaa.gov.lv