Izsludināts pēdējais Eurostars-2 projektu konkurss

Piektdien, 4. decembrī, ir atvērta projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 piecpadsmitajam konkursam, kurā pētniecībā iesaistītie mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī zinātniskās institūcijas var saņemt Latvijas valsts finansējumu.

Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības tirgus konkurētspējā. Uzņēmumiem, lai iegūtu atbalstu, nepieciešama sadarbība ar uzņēmumu vai zinātnisko institūciju no kādas citas dalībvalsts. Projekta pieteikumus var iesniegt arī Latvijas zinātniskās institūcijas, sadarbībai piesaistot uzņēmumus no citām dalībvalstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanos tiešsaistē pieejama Eurostars mājaslapā. Projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai pēc reģistrēšanās. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 4. februāris.

Detalizēta informācija par Eurostars-2 programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » Eurostars-2.

EUREKA Sekretariāts, kas kopā ar Eiropas Komisiju vada Eurostars-2 programmu, 2021. gada 12. janvārī no 11.00-12.00 pēc Briseles laika organizē tiešsaistes semināru par pieteikšanos Eurostars-2 konkursam un pieteikuma veidlapas aizpildīšanu. Dalībai seminārā ir nepieciešama iepriekšējā reģistrācija

15. konkurss ir pēdējais konkurss Eurostars-2 programmā. Sākot ar 2021. gada otru pusi ir plānots izveidot jaunu programmu sadarbībā ar Apvārsnis Eiropa. Informācija par jauno programmu sekos.

Papildu informācija:

Laura Kunga-Jēgere
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Eurostars-2 Latvijas Nacionālo projektu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785406