SkillsLatvia
SkillsLatvia 2021 datortikli instalacijas

No 1. līdz 4. jūnijam gan klātienē, gan attālināti jaunie profesionāļi demonstrēs savas prasmes piecos nacionālā profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkursos. 1. jūnijā Jelgavas tehnikumā norisināsies prasmju konkurss “Datortīklu administrēšana”, no 1. līdz 2. jūnijam Liepājas Valsts tehnikumā notiks konkursi “Mehatronika” un “Elektriskās instalācijas”, bet attālinātā formātā konkursanti sacentīsies konkursā “Mobilā robotika”. No 3. līdz 4. jūnijam Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā notiks noslēdzošais prasmju konkurss “Sausā būve”. Konkursos kopumā piedalīsies 25 audzēkņi no 14 profesionālās izglītības iestādēm.

Prasmju konkursā “Datortīklu administrēšana” konkursantus sagaida Windows darba staciju un serveru uzstādīšana un konfigurēšana, MikroTik maršrutētāja uzstādīšana, vadu pievienošana, maršrutētāja konfigurēšana, kā arī datortīkla atkļūdošana Cisco Packet Tracer vidē. Konkursanti veiks arī nepieciešamos aprēķinus.

Galvenais darba uzdevums konkursā “Mehatronika” iekļauj četru staciju montāžu, iestatīšanu, savienošanu vienotā konveijera līnijā, programmēšanu un testēšanu. Konkursā “Elektriskās instalācijas” uzdevums ir iedalīts divās daļās. Pirmajā daļā konkursantiem jāizveido elektriskās piedziņas shēmu ar motora vadības un funkciju indikācijas elementiem, savukārt otrajā apgaismojuma vadības shēmu ar ierīču vadības iespējām, izmantojot KNX sistēmas elementus, slēdžus vai pogas.

Attālinātajā tiešsaistes konkursā “Mobilā robotika” uzdevums pietuvināts pienākumiem, ar kuriem ikdienā strādā robotu tehniķi, iestatītāji un programmētāji. Dalībniekam jāorientējas mobilā robota programmēšanas vidē, jāpārzina uzbūve, galvenās gaitas piedziņu vadības principi un sensoru darbība, principi, kas ļauj robotiem orientēties telpā un atpazīt dažādu materiālu, krāsu, formu un izmēru objektus, izmantojot sensoru signālus un video signālu apstrādi. Konkursa darba uzdevums ietver mobilā robota salikšanu, montāžu, programmēšanu, kā arī vadības sistēmas instalēšanu un darbības kļūdu novēršanu, panākot, lai robots tiktu salikts un aprīkots ar uzdevuma veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, izpildītu pārvietojumus, orientētos telpā, objektu atpazīšanā un to pārvietošanā.

Prasmju konkursa “Sausā būve” uzdevums ir telpiskas sausās būves konstrukcijas izveidošana, kas sastāv no starpsienām. Uzdevuma sākumā dalībnieki iepazīsies ar zīmējumu, materiāla patēriņu, tehniskajiem noteikumiem, lai aprēķinātu faktisko minimālo nepieciešamo materiālu daudzumu. Sienu un griestu konstrukcijām jābūt atbilstošām būvniecības normatīviem, Ministru kabineta un ražotāja tehniskajiem noteikumiem.

Laika posmā no 23. aprīļa līdz 4. jūnijam Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē 17 nacionālā profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2021 prasmju konkursus attālināti un klātienē dažādās profesionālās izglītības iestādēs. Vienas vai divu dienu laikā ar praktiskiem uzdevumiem tiek pārbaudītas konkursantu prasmes un meistarība, lai katrā profesijā noteiktu labākos jaunos speciālistus.

SkillsLatvia ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. Tajā jaunie profesionāļi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills. Konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.