Uzraksts_Āzijas – Eiropas 5. Jauno līderu samits

Samita mērķis ir attīstīt līderības spējas, nodrošināt telpu vienaudžu mācībām un dialogam, lai stiprinātu starpkultūru izpratni par jaunatni visā Āzijā un Eiropā, kā arī kontaktu veidošana turpmākai sadarbībai.  

Šī gada samita programma veicinās jauniešu līderības attīstību caur trīm jomām: “Pašlīderība”, “Komandas līderība” un “Sabiedrības līderība”, kā arī izvērtēs, kā jaunieši var vadīt sabiedrības digitālo transformāciju un tehnoloģiju izmantošanu sociālo izaicinājumu risināšanā.

Atlasītajiem kandidātiem dalība programmā tiek pilnībā finansēta - organizatori segs izmitināšanu un ēdināšanu uz vietas Salamankā, Spānijā, apmaksās ceļošanas izdevumus un nodrošinās profesionālās/akadēmiskās apmācības un līderības kursus visiem dalībniekiem, kā arī izsniegs sertifikātus par apmācībām.

Pieteikšanās termiņš - 2023.gada 9.jūlijs.

Programma 10 mēnešu garumā paredz šādas aktivitātes:

  • Zināšanu veidošanas posms: 2023. gada 4. - 28. augusts, tiešsaistē. Padziļināta izpēte par Leadership and Society 5.0 ar apmācībām, ko vadīs Radošās līderības centrs un tematiskie eksperti.
  • Jauniešu samits: 2023. gada 12.–16. septembris, klātienē Salamankā, Spānija
  • Līderība darbībā: 2023. gada 18. septembris - 5. decembris, tiešsaistē. Pārvēršot teoriju darbībā, dalībnieki sadarbosies grupās, lai rastu risinājumus reālās dzīves izaicinājumiem, izmantojot design4x metodi. Risinājumi tiks prezentēti tiešsaistes noslēguma ceremonijā.

Projekta un pieteikšanās procedūras apraksts ir pieejami šeit: Overview, the Open Call Document and Programme Overview.