Jauniešu garantijas mācībām kopumā pieteikušies 12 000 jauniešu

Sešu gadu garumā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bija iespēja pieteikties bez maksas iegūt profesiju vai pilnveidot prasmes kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām. Šajā laikā bez maksas mācīties Jauniešu garantijā pieteicās vairāk nekā 12 000 jauniešu.

Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā jauniešiem piedāvāja apgūt profesiju 1 vai 1,5 gada laikā, kā arī papildināt prasmes profesionālās pilnveides izglītības programmās. Iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju viena gada laikā izvēlējās gandrīz 6000 jauniešu. Vispopulārākās viena gada laikā apgūstamās profesijas bija pavārs, konditors, metinātājs, frizieris un lietvedis. Savukārt iegūt profesiju 1,5 gada laikā izvēlējās apmēram 5700 jauniešu un populārākās iegūstamās profesijas šajās izglītības programmās bija grāmatvedis, autotransporta jomas darbinieks, kā arī restorānu pakalpojumu speciālists. 

VIAA sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi Jauniešu garantijas aktivitātes īstenoja arī ieslodzījuma vietās, lai tur esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem nodrošinātu darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmētu to konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi. Šo izglītības programmu apguvē iesaistījās 505 ieslodzītie jaunieši.

Jauniešu garantijas mācības Latvijā bija pieejamas kopš 2014. gada, un izvēlētās profesijas pirms katras uzņemšanas tika saskaņotas ar darba devējiem un nozares ekspertiem. Programmu bija plānots noslēgt 2018. gadā, taču tā kā šī projekta aktivitāte nesa labus rezultātus un jauniešu bezdarbs Latvijā samazinājās, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas aktivitāte tika pagarināta līdz 2021. gadam.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansēja ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.