skats uz Kazahstānas dabu, priekšā ezers aiz tā sniegoti kalni

Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā 6 stipendijas – 2 stipendijas bakalaura studiju programmās, 2 stipendijas maģistra studiju programmās un 2 stipendijas doktorantūras studiju programmās, Latvijas Republikas pilsoņiem studijām Kazahstānas augstskolās 2023. – 2024. akadēmiskajā gadā.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pretendenta pieteikums studijām Kazahstānas augstskolās;
  • personu apliecinoša dokumenta (pases) kopija;
  • iepriekšējās izglītības dokumenta notariāli apstiprināta kopija (ar pielikumiem, ja tādi ir pieejami);
  • medicīniskā izziņa personai, kura dodas studēt uz ārzemēm, ko izsniegusi kandidāta dzīvesvietas valsts oficiālā veselības iestāde;
  • medicīniskā izziņa par cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV - infekcijas) un AIDS slimības neesamību, ko izsniegusi kandidāta dzīvesvietas valsts oficiālā veselības iestāde;
  • motivācijas eseja kazahu, krievu vai angļu valodā;
  • rekomendācijas vēstule krievu vai angļu valodā;
  • izziņa par nesodāmību.

Bakalaura studiju programmu stipendiju pretendentiem tiek ņemts vērā vidusskolas atestāta vidējais vērtējums (vismaz "B"). Maģistra un doktora studiju programmu stipendiju pretendentiem tiek ņemts vērā bakalaura vai speciālista diploms, kura vidējais vērtējums ir vismaz 3,3 (no 4,0) GPA vai tam līdzvērtīgs ekvivalents, kas saņemts izglītības iestādēs.

Iepriekš minētie dokumenti jānosūta izvēlētajai Kazahstānas augstskolai, norādot izvēlēto studiju specialitāti, līdz 2023. gada 30. aprīlim. Lai paātrinātu dokumentu pārsūtīšanas procesu, lūdzam nosūtīt dokumentu elektroniskās versiju PDF formātā uz e-pasta adresi: b.aitbekova@sci.gov.kz. Pretendentiem, ierodoties izvēlētajā universitātē, jābūt līdzi dokumentu papīra versijām.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi b.aitbekova@sci.gov.kz vai zvanīt pa telefona numuru 8(7172)742367.