Kolumbija stipendija

Augstākās izglītības popularizēšanas aģentūra (ICETEX) piedāvā pieteikties Kolumbijas valdības stipendijai. Pieteikties var stipendijām spāņu valodas kursiem, specializācijas apguvei, maģistrantūras vai doktorantūras studijām. Pieteikšanās termiņš ir līdz 2022. gada 28. jūnijam.

Stipendija ir pieejama:

 • ārzemniekiem, kuri vēlas studēt maģistrantūrā un doktorantūrā Kolumbijas valsts un privātās augstākās izglītības iestādēs (saskaņā ar 2022-2 akadēmiskā piedāvājuma katalogu);
 • ārzemniekiem no spāniski nerunājošām valstīm, kuri vēlas studēt maģistrantūrā un doktorantūrā Kolumbijas valsts un privātās augstākās izglītības iestādēs un kuriem ir jāuzlabo spāņu valodas prasmes studijām (saskaņā ar 2022-2 akadēmiskā piedāvājuma katalogu).

*Piezīme: līdz ar spāņu valodas kursu noslēgumu, stipendiāts prioritāri piesakās maģistrantūras un doktorantūras programmām tajā mācību iestādē, kura piedāvā šos kursus (sk.akadēmiskā piedāvājuma katalogu), kurš būs pieejams 2022. gada otrajā pusē.

Stipendija nodrošina:

 • mācību maksu (saskaņā ar Akadēmiskajā katalogā iekļautajām programmām)
 • veselības/medicīnisko apdrošināšanu
 • vīzas izdevumus (V tipa vīzai, kas pieejama tikai pašam stipendiātam)
 • ikmēneša izdevumu segšana 3 Kolumbijas minimālo algu apmērā (~ 250 USD x 3). Ik gadu stipendijas apmērs tiks piemērots minimālajai algai. Ikmēneša stipendijas saņēmējam ir fiziski jāatrodas Kolumbijā.
 • iekārtošanās/pārvākšanās izdevumi tiem, kuri studiju laikā atradīsies Kolumbijā.
 • grāmatu un mācību maksas izdevumi
 • neparedzami izdevumi – nepieciešams ICETEX apliecinājums, izmaksā vienu reizi. 

Pieteikums iesniedzams elektroniski ICETEX portālā

Papildu informācija pieejama ICETEX stipendijas aprakstā un, sazinoties ar ICETEX biroju pa e-pastu beca_colombia@icetex.gov.co

Informācija par stipendiju saņemta no LR Ārlietu ministrijas.

 1. ārzemnieks
 2. nav Kolumbijas pilsonība
 3. nedzīvo un pēdējo 6 mēnešu laikā nav dzīvojis Kolumbijā un nav uzsācis studijas Kolumbijā šīs stipendijas uzsaukuma laikā
 4. pieteicējiem jāuzrāda sava starptautiskās pārvietošanās maršruta pēdējā gada laikā sertifikāts, kas nav vecāks par 30 dienām pieteikuma iesniegšanas brīdī
 5. nav de facto saistības ar Kolumbiju caur laulību vai jebkādā citā veidā
 6. nav uzsāktas maģistrantūras vai doktorantūras studijas Kolumbijā
 7. nav iepriekš saņēmis ICETEX stipendiju caur Beka Colombia programmu
 8. vecumā līdz 50 gadiem
 9. vidējais summārais vidējais atzīmju rādītājs ir 4.0 no 5.0 bakalaura līmeņa studijās. Citu vērtējumu sistēmu gadījumā šim rādītājam jābūt proporcionālam Kolumbijas vērtējuma prasībai
 10. ir profesionāls, bakalaura vai maģistra grāds jebkurā nozarē
 11. ir uzņemts no vienā līdz trim maģistrantūras vai doktorantūras programmām no Akadēmiskā piedāvājuma kataloga 2022. gadam. Piesakoties spāņu valodas kursiem, uzņemšana mācību iestādē, kura nodrošina spāņu valodas kursus, tiks atlikta
 12. ir laba fiziska un mentāla veselība, ko apliecina ārsta izziņa.
 1. Uzņemšanas vēstule no Kolumbijas universitātes programmā (1 – 3 vēstules)
 2. Akadēmiskās rekomendācijas vēstules (1- 2 vēstules)
 3. Starptautiskās pārvietošanās maršruta pēdējā gada laikā sertifikāts (fiksē kandidāta pārvietošanos pēdējā gada laikā. Sertifikāts izdots ne vēlāk kā 30 dienas pirms iesniegšanas.)
 4. Bakalaura vai maģistrantūras programmas atzīmju izraksts.
 5. Motivācijas eseja (1 -3 atkarībā no tā, uz cik programmām kandidāts piesakās).
 6. Derīgas pases kopija.
 7. Universitātes grādu vai diplomu apliecināta kopija (izdevējiestādes vai notāra apliecinājums).
 8. CV vai dzīvesgājuma apraksts (līdz 2 lp.)
 9. Veselības stāvokļa izziņa.
 10. Izziņa par profesionālo pieredzi.