Eiropas Prasmju gada atklasana izstāžu hallē Ķīpsala lieli balti burti #EYS

Šodien, 6. aprīlī, Ķīpsalas izstāžu centrā, piedaloties Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītājai Zanei Petrei un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktorei Ditai Traidās, atklāts Eiropas Prasmju gads Latvijā. Atklāšanas pasākums notika VIAA organizētā nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2023 noslēguma ceremonijas laikā.

Digitālās transformācijas procesi un tehnoloģiju attīstības tempi skar teju ikvienu tautsaimniecības nozari un pieprasa darba ņēmēju zināšanu un prasmju atbilstību mūsdienu darba tirgus vajadzībām. Tomēr, balstoties uz EK sniegto informāciju, vairāk nekā trīs ceturtdaļas uzņēmumu Eiropas Savienībā ziņo par grūtībām atrast darbiniekus ar vajadzīgajām prasmēm, un jaunākie Eurostat dati liecina, ka tikai 37% pieaugušo regulāri piedalās mācībās.

Lai nodrošinātu prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, saskaņotu cilvēku vēlmes un prasmju kopumu ar iespējām darba tirgū, kā arī, lai veicinātu konkurētspēju, līdzdalību un talantu attīstību, EK 2023. gadu pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu.

EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “2023. gads ir jauns impulss mūsu investīcijām prasmēs. Eiropai šobrīd ļoti nepieciešams mazināt gan darbaspēka trūkumu, gan strauji virzīties tālāk ar zaļo un digitālo pāreju. Mums jāstiprina sava konkurētspēja visdažādākajās nozarēs, un pamatā tam ir lielāki ieguldījumi tieši jaunu prasmju apguvē. Jādarbojas, lai veidotu sinerģiju starp uzņēmējiem, darba ņēmējiem, mācību spēkiem, vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām. Mēs, Eiropas Komisija, aicinām izmantot visas pieejamās atbalsta iespējas, lai rīkotos ātri, racionāli un mērķtiecīgi. Finansējums prasmju pilnveidei vai jaunieguvei pieejams no dažādām ES programmām un finansēšanas instrumentiem, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, Atveseļošanas un noturības mehānisma, Erasmus+ un Apvārsnis Eiropa. Izmantosim iespējas, lai kopā kļūtu prasmīgāki un stiprāki!”

Darba tirgus pētījumi norāda uz augošu pieprasījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas jaunajiem speciālistiem ļoti plašā nozaru klāstā, aktualizējot profesionālās izglītības nozīmi un pienesumu darba tirgus ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc nozīmīgi, ka Latvijā Eiropas Prasmju gada koordinēšana ir uzticēta VIAA, kas līdzās citu valsts, ES un ārvalstu instrumentu programmu un iniciatīvu īstenošanai organizē arī nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkursu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem SkillsLatvia, kā arī īsteno nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus.

“Savu zināšanu un prasmju pilnveide šodienas apstākļos ir svarīga ikviena personīgajā un arī profesionālajā dzīvē. Lai ietu līdzi laikam un būtu konkurētspējīgi darba tirgū, jābūt atvērtiem jaunai informācijai un gribošiem mācīties vēl un vēl. Mūsdienās ir pieejamas plašas iespējas, lai ikviens varētu papildināt savas zināšanas, prasmes un pieredzi jaunā līmenī. Tāpēc Eiropas Prasmju gadā aicinu ikvienu izmantot visas iespējas, lai savu profesionālo vērtību celtu un nepārtraukti attīstītu,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Eiropas Prasmju gadā Latvijā notiks dažādi tematiskie pasākumi un aktivitātes. Vienlaikus ikviens var pieteikt savu Eiropas Prasmju gadam veltītu pasākumu kopējam Eiropas Savienības kalendāram, aizpildot tiešsaistes pieteikumu.

Alise Devjatajeva

Vecākā eksperte
alise.devjatajeva [at] viaa.gov.lv