Ukrainas karogs mobilā telefona ekrānā, kas nolikts uz galda, blakus darba klase ar pildspalvu un divi flomasteri dzeltenā un zilā krāsā

Latvijas valdība ir piešķīrusi 688 000 eiro studiju un pētniecības nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Šajā semestrī no 2023. gada janvāra līdz jūnijam Ukrainas civiliedzīvotājiem piešķirtas 92 studiju stipendijas un 20 zinātniskās stipendijas pētniecības praksei 259 880 eiro apmērā. 

Latvijas stipendiju 140 eiro mēnesī apmērā var saņemt visu studiju līmeņu Ukrainas studenti, kas uzņemti Latvijas valsts vai privātajās augstskolās (arī koledžās). Solidarizējoties ar Ukrainas akadēmisko apvienību, Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas var piedāvāt prakses vietas (bez atlīdzības) Ukrainas pētniekiem savā institūcijā, savukārt valsts nodrošina zinātniskā darba stipendiju 900 eiro mēnesī.

Nākamais pieteikšanās konkurss noslēgsies 2023. gada 15. septembrī. Pieteikumus valsts atbalsta mehānismam Ukrainas civiliedzīvotājiem var iesniegt caur Latvijas augstākās izglītības un zinātnes iestādēm. Individuālie pieteikumi netiek pieņemti.